top of page

SLUŽBY

Nabízím právní pomoc v širokém spektru oblastí práva, především v oblasti práva občanského, práva rodinného, práva obchodního, práva pracovního, práva trestního, rovněž v oblasti práva směnečného, práva insolvenčního a práva správního.

 

Komplexní právní služby:

 

  • konzultace problematiky (osobní, e-mailová, telefonická forma)
  • zpracování rozboru věci či stanoviska
  • návrh řešení či možnosti postupu
  • jednání s protistranou
  • příprava smluvní či jiné dokumentace, příprava podání
  • kompletní zastoupení

 

Právní pomoc je poskytována jak jednotlivcům, tak obchodním společnostem i orgánům samosprávy.

 

Do rámce poskytované právní pomoci patří také ověřování podpisů na dokumentech v českém jazyce, provádění advokátních úschov peněžních prostředků, cenných papírů a listin, možnost elektronických podání opatřených elektronickým podpisem advokáta a autorizovaná konverze dokumentů.

Pracovní právo

 

 

 

 

Rodinné právo

 

 

 

Vlastnické právo

 

Trestní právo

 

 

 

Převody nemovitostí

 

bottom of page