top of page

ŽIVOTOPIS

Mgr. Martina Krňoulová (dříve Bezděkovská) absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2008.

 

Od roku 2008 působila v pozici asistenta soudce, a to předsedy odvolacího senátu s civilní agendou, u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

 

V advokacii působí od roku 2009, kdy se rozhodla z justice odejít. Po složení advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně a složení advokátního slibu v roce 2012 poskytuje právní služby jako samostatná advokátka.

Od října 2008 do roku 2016 byla dobrovolným poradcem Bílého kruhu bezpečí, který poskytuje bezodkladnou kombinovanou pomoc obětem kriminality.

 

5b6f5258-3e1b-4836-976e-d4898d131ba4hnjm.jpg
bottom of page